CLUB REBEL

Gezond en gezellig op één plek

KARATE

Karate is een Oosterse gevechtssport waarbij de ledematen worden gebruikt als natuurlijke aanvals– en verdedigingswapens. KARA betekent immers « LEEG » en TE betekent « HAND »; zelfverdediging met lege handen dus. Karate-do is een van de oudste krijgskunsten van de wereld. Het is ontstaan in China en op een gegeven moment bereikte het karate het eiland Okinawa alwaar het gedurende meer dan 1000 jaar geperfectioneerd werd naar een zelfverdedigingmethode.
Tegenwoordig is Karate wereldwijd verspreid en een goed georganiseerde sport geworden. We onderscheiden drie invalshoeken van waaruit karate beoefend wordt:
1. Breedtesport (o.a. recreatief)
2. Zelfverdediging
3. Wedstrijd Karate

De karatetraining is gefundeerd op de volgende 3 peilers:

Kihon
Basistechnieken zoals trappen, stoten, slagen, standen, ademhaling, blokkeringen en verplaatsingen, worden getraind in de zogenaamde ‘kihon’.
Kata
Kata is het best te omschrijven als ‘alleengevecht’ of ‘schijngevecht’. Een kata is een vaste serie bewegingen, waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een of meer denkbeeldige tegenstanders. Iedere kata heeft zijn eigen naam en betekenis.
Kumite
Onder dit trainingsonderdeel verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen zowel aanvallend als verdedigend met een partner.

Wat heb je aan karate?

Je leert alle spieren van het lichaam te beheersen (zowel van de linker- als van de rechterzijde).
Het is een zeer goede manier om zowel geestelijk als lichamelijk in conditie te blijven.
Je leert jezelf te beheersen en controle te krijgen.

Meer weten over Karate?

Bel gerust voor meer (vrijblijvende) informatie, of kom een keer bij een les kijken, je bent ook van harte welkom voor een proefles.